Welcome to Lilama Erection Mechanical Joint Stock Company - Lilama EMC!

Factory of fabrication equiment

* Cơ cấu bộ máy:

tochucnm

Lĩnh vực sản xuất chính:

Chuyên chế tạo thiết bị cơ khí, thiết bị đồng bộ, thiết bị phi tiêu chuẩn, cổng trục, kết cấu thép, dây chuyền sản xuất, thiết bị thay thế thiết bị các nhà máy, công trình công nghiệp.

Nhân lực:

- Nhân lực: 85 người, trong đó

TT Vị trí Số lượng (người) Ghi chú
1 Quản lý đơn vị 01  
2 Kỹ sư – An toàn – QA/QC 04  
3 Thợ hàn 10  
4 Thợ chế tạo thiết bị Cơ khí 52  
5 Thợ vận thiết bị 08  
6 Thợ bắn cát, phun sơn 05  
7 Thợ khác 05  
  Tổng 85  

Video gallery

Departments

Random image

HNX L35