Welcome to Lilama Erection Mechanical Joint Stock Company - Lilama EMC!

Erection machanical Team No.2

Cơ cấu bộ máy:

 tochucthaibinh

Lĩnh vực sản xuất chính:

Chuyên thi công các công trình: Nhiệt điện – Thủy điện - Điện khí, gồm:

- Chế tạo thiết bị cơ khí, thiết bị xử lý khí thải, lọc bụi, bồn bể nhà máy nhiệt điện...Thiết bị thủy công, các thiết bị khác cho nhà máy thuỷ điện...Thiết bi đồng bộ cho các nhà máy, công trình điện khác...

- Lắp đặt thiết bị cơ khí, kết cấu thép, thiết bị siều trường, siêu trọng;

- Lắp đặt thiết bị điện, trạm điện, truyền tải điện.

- Chế tạo, lắp đặt các công trình CN và DD khác.

Nhân lực:

- Nhân lực: 152 người, trong đó

TT Vị trí Số lượng (người) Ghi chú
1 Quản lý đơn vị 03  
2 Kỹ sư – An toàn – QA/QC 09  
3 Thợ hàn 20  
4 Thợ lắp máy – lắp ống 30  
5 Thợ gia công chế tạo 30  
6 Thợ điện 40  
7 Thợ vận hành thiết bị 08  
8 Thợ khác 12  
  Tổng 152  

Video gallery

Departments

Random image

HNX L35