Welcome to Lilama Erection Mechanical Joint Stock Company - Lilama EMC!

Erection machanical Team No.4

Cơ cấu bộ máy:

tamdiep

Lĩnh vực sản xuất chính:

Chuyên thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì, thay thế thiết bị các nhà máy, dây chuyền sản xuất: Xi măng, hóa chất, chế biến thức ăn, vật liệu xây dựng… Gồm:

- Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các nhà máy và dây chuyền sản xuất;

- Khắc phục sự cố, sữa chữa đột xuất;

- Sửa chữa lớn định kỳ;

- Chế tạo, lắp đặt, thay thế các thiết bị, dây chuyền sản xuất;

- Sửa chữa, lắp đặt, thay thế thiết bị điện, thiết bị tự động hóa.

- Cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất;

- Tư vấn công tác vận hành, bảo dưỡng...

* Nhân lực:

- Nhân lực: 75 người, trong đó

TT Vị trí Số lượng (người) Ghi chú
1 Quản lý đơn vị 01  
2 Kỹ sư – An toàn – QA/QC 04  
3 Thợ hàn 05  
4 Thợ lắp giáo – lắp máy 10  
5 Thợ sửa chữa, bảo trì 40  
6 Thợ điện 10  
7 Thợ khác 05  
  Tổng 75  

Video gallery

Departments

Random image

HNX L35