Welcome to Lilama Erection Mechanical Joint Stock Company - Lilama EMC!

Awards

Hơn 30 năm phấn đấu và trưởng thành, công ty cổ phần Cơ Khí Lắp Máy LILAMA đã được Đảng và nhà nước tặng thưởng các phần thưởng cao quý

Huân chương Lao động hạng nhất
Huân chương Lao động hạng hai
Huân chương Lao động hạng ba
Bằng khen của Thủ tướng chính phủ
Bằng khen của Bộ xây dựng
Huy chương vàng chất lượng cao nghành xây dựng
Cờ đơn vị thi đua Xuất sắc nghànhxây dựng
Bằng khen về an toàn lao động, phòn chống cháy nổ

Video gallery

Departments

Random image

HNX L35