Welcome to Lilama Erection Mechanical Joint Stock Company - Lilama EMC!

Notify invited to annual shareholders meeting in 2015

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

Thời gian: Từ 8:00 – 11:30, thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2015.
Địa điểm: Hội trường Tầng 7 - Khách sạn Non Nước – Phố 4, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Chi tiết quý cổ đông tải tại đây:

Video gallery

Departments

Random image

HNX L35