Welcome to Lilama Erection Mechanical Joint Stock Company - Lilama EMC!

Employees Conference 2015

Morning 04/25/2015, Lilama EMC delegates Conference held laborer 2015. Attending the meeting were Mr. Ha Quang Luong - Standing Member of the Trade Union of Construction, Chairman Lilama Corporation group; Le Huu Article - Party Secretary, Chairman and members of the Board of Directors, and 68 delegates representing nearly 600 CBCN-LD Company.
       Thay mặt Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Triều – Tổng giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của công ty. Năm 2014, Công ty đã  nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn cho nhiều dự án, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho CBCN – LĐ; Bước sang năm 2015, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các công trình: Lọc hóa dầu Nghi Sơn, NM Nhiệt điện Thái Bình 2, Vôi hóa Hương Hải Quảng Ninh… Song song với việc triển khai thực hiện các dự án đã kí, Công ty đẩy mạnh công tác tiếp thị, chào thầu các dự án mới.

  
       
        
        Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị người lao động tại các đơn vị trực thuộc và kết quả hoạt động công đoàn năm 2014 của Công Đoàn Công ty do ông Nguyễn Giang Nam – Chủ tịch Công Đoàn trình bày. Năm 2014 Công đoàn đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu và phối hợp với chính quyền thực hiện các quy định, quy chế, chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người lao động trong Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể, điều kiện làm việc  được cải thiện, đời sống người lao động từng bước được nâng cao. Công Đoàn đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và công tác từ thiện.


        Tại Hội nghị các đại biểu đã trình bày kế hoạch và giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2015, Hội nghị cũng lắng nghe ý kiến phát biểu của nhiều đại biểu đại diện cho CBCN-LĐ trong Công  ty. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao các nội dung được báo cáo tại hội nghị, đóng góp nhiều sáng kiến nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực quản lý, năng xuất lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh. Mọi ý kiến, thắc mắc của CBCNV xoay quanh vấn đề về chế độ đối với người lao động, an toàn lao động đều được Lãnh đạo Công ty trả lời, giải quyết thỏa đáng, công khai ngay tại Hội nghị.

Thay mặt Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, ông Hà Quang Lương – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị, và đưa ra những cơ hội mà Công ty có thể nắm bắt được để tạo thêm nhiều việc làm mới đồng thời bày tỏ lòng tin tưởng với đội ngũ CBCN-LĐ đồng đều và vững mạnh sẽ tiếp tục đóng góp cho Công ty và thương hiệu Lilama.

Tại Hội nghị, đã bầu 11 đồng chí là UVBCH Công đoàn đương nhiệm là thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động.
Hội nghị đã biểu quyết thông qua và ký Thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, ký giao ước thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.       Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2015 đã được thông qua hội nghị với sự đồng thuận và nhất trí cao của các đại biểu. Hội nghị người lao động Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama đã kết thúc tốt đẹp với lời kêu gọi toàn thể CBCN-LĐ trong  Công ty phải tăng cường đoàn kết, phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các nội dung công tác mà Hội nghị đã đề ra.

 

Video gallery

Departments

Random image

HNX L35