Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2015

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 và giải trình chênh lệch LNST

 

Báo cáo tài chính Quý III năm 2015

Báo cáo tài chính quý 3/2015 và giải trình chênh lệch LNST Quý 3/2015 so với cùng kỳ năm ngoái

Báo cáo tài chính Quý II năm 2015

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2015

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2015

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35