Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

 Vui lòng tải báo cáo của các cổ đông theo đường liên kết phía dưới.

1. Báo cáo của cổ đông Ngô Quốc Thịnh.

2. Báo cáo của cổ đông Ngô Minh Hoa.

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35