Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Thông tin công bố

Sơ yếu lý lịch người được đề cử bầu HĐQT

Ngày 24/04/2017 Công cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama nhận được Công văn số 514/TCT-TCNS ngày 19/04/2017 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (cổ đông sở hữu 51% vốn Điều lệ Công ty) đề cử ông Nguyễn Mạnh Hưởng - để bầu bổ sung vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

HĐQT trị thông báo việc Ông Phùng Quang Minh, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 xin từ nhiệm.

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35