Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Thông tin công bố

Báo cáo thay đổi nhân viên công bố thông tin
Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama trân trọng gửi tới UB Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý Cổ đông về việc thay đổi nhân viên công bố thông tin của Công ty.
Vui lòng tải thông báo tại đây:Download
Báo cáo tình hình quản trị công ty
Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama trân trọng gửi tới UB Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý Cổ đông bản báo cáo tình hình quản trị của Công ty quý III năm 2011.
Vui lòng tải thông báo tại đây:Download
Thông báo thay đổi nhân sự
Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama trân trọng gửi tới UB Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý Cổ đông về việc thay đổi nhân sự của Công ty.
Vui lòng tải thông báo tại đây:Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010
 

Công ty cổ phần cơ khí Lắp máy LILAMA thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010 như sau:(toàn văn thông báo)

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35