Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Thông tin công bố

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2009

 

Công ty cổ phần cơ khí Lắp máy LILAMA thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt cuối năm 2009 như sau:(toàn văn thông báo)

Ngày ĐKCC tham dự ĐHCĐ 2010

Công ty CP cơ khí lắp máy Lilama trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông năm 2010

Thông báo niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc đăng niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

Thông báo lưu ký và niêm yết cổ phiếu
Công ty trân trọng thông báo tới quý cổ đông công ty về việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu của công ty(L35) tại Sở GDCK Hà Nội (HNX).
Thông báo phát hành tăng vốn điều lệ 2007

Thông báo tới quý cổ đông về việc tăng vốn điều lệ năm 2007.

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ niêm yết chứng khoán

Trân trọng thông báo tới Quý Cổ Đông Công Ty CP Cơ Khí Lắp Máy Lilama về việc chốt danh sách cổ đông để phục vụ đăng ký niêm yết chứng khoán.

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35