Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Thông tin công bố

Ngày ĐKCC tham dự ĐHCĐ 2010

Công ty CP cơ khí lắp máy Lilama trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông năm 2010

Thông báo niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc đăng niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

Thông báo lưu ký và niêm yết cổ phiếu
Công ty trân trọng thông báo tới quý cổ đông công ty về việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu của công ty(L35) tại Sở GDCK Hà Nội (HNX).
Thông báo phát hành tăng vốn điều lệ 2007

Thông báo tới quý cổ đông về việc tăng vốn điều lệ năm 2007.

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ niêm yết chứng khoán

Trân trọng thông báo tới Quý Cổ Đông Công Ty CP Cơ Khí Lắp Máy Lilama về việc chốt danh sách cổ đông để phục vụ đăng ký niêm yết chứng khoán.

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009
Hi đồng qun tr Công ty c phn Cơ khí Lp máy LILAMA xin trân trng thông báo ti quý cđông v vic tm ng c tc đợt 1 năm 2009, như sau:
Thông báo tạm ứng cổ tức 2009
Hi đồng qun tr Công ty c phn Cơ khí Lp máy LILAMA xin trân trng thông báo ti quý cđông v vic tm ng c tc đợt 1 năm 2009, như sau:
Thông báo ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng và ủy quyền quản lý số cổ đông


Thông báo về việc ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng và ủy quyền quản lý cổ đông

Thông báo về việc thay đổi nhân sự HĐQT & BKS

Công ty Cp cơ khí lắp máy Lilama thông báo thay đổi nhân sự HĐQT & BKS, chức danh Chủ tịch HĐQT và chức danh Trưởng ban Kiểm soát  tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009.

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35