Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Công trình Nhiệt điện Mông Dương

Trung tâm điện lực Mông Dương nằm trên địa phận tỉnh Quảng Ninh bao gồm 02 nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 và nhiệt điện Mông Dương 2 thuộc quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2006 – 2015.

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35