Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Thông báo

Thông báo mời dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Công ty CP cơ khí lắp máy Lilama trân trọng thông báo mời tới quý ông(bà) là cổ đông của Công ty về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của công ty (toàn văn thông báo)

Thông báo

Đoàn thanh niên trân trọng thông báo mời tham dự Đại hội đại Biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty lần thứ XII

Phòng tổ chức hành chính thông báo

Phòng tổ chức - hành chính công ty trân trọng thông báo đến các ông trưởng các phòng ban, giám đốc nhà máy, các ông đội trưởng đội công trình đăng ký lịch giao dịch năm 2012.

Thông báo lịch nghỉ tết cổ truyền xuân Mậu Tý năm 2008

Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama thông báo tới toàn thể CBCNV công ty về lịch nghỉ tết cổ truyền xuân Mậu Tý năm 2008 và yêu cầu của tổng giám đốc đối với các phòng ban, nhà máy, đội công trình trình thực hiện theo đúng theo thông báo.

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35