Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Thông báo lịch nghỉ tết cổ truyền xuân Mậu Tý năm 2008

Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama thông báo tới toàn thể CBCNV công ty về lịch nghỉ tết cổ truyền xuân Mậu Tý năm 2008 và yêu cầu của tổng giám đốc đối với các phòng ban, nhà máy, đội công trình trình thực hiện theo đúng theo thông báo.

THÔNG BÁO
(V/V ngh tết nguyên đán – Mu tý)
 
- Để đảm bảo tiến độ thi công trên các công trình và công tác an toàn lao động, trật tự trị an – An toàn xã hội trong thời gian nghỉ tết.
 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUY ĐỊNH NGHỈ TẾT NHƯ SAU
 
1- Thi gian ngh tết nguyên đán :
- Riêng đối vi các phòng ngh t ngày 03/2/2007 đến hết ngày 10/2/2007 (tc ngày 27/12 tết đến 04/01 tết âm lch). Ngày 11/2/2007(tc 05 tết) làm vic bình thường.
- Các đội công trình căn c vào tiến độ và kế hoch sn xut chung ca công trình để b trí CBCNV làm vic đảm bo theo tiến độ và thi gian theo yêu cu.
- Yêu cu các đơn v, đội công trình lên kế hoch ngh tết và lp danh sách CBCNV trc tết gi v phòng T chc – Hành chính Công ty, để Công ty kim tra trong nhng ngày trc tết ti đội công trình. Công ty s b trí lch phát lương, tin tết đến các đội công trình.
 
2 – Yêu cu trước, sau và trong thời gian ngh tết các phòng ban, đội công trình:
      - Tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn lao động.
- Tăng cường công tác bảo vệ quản lý tốt tài sản, thiết bị, khu cư xá. Đảm bảo trật tự an ninh, an ninh khu vực và công tác phòng chống cháy nổ.
      - Bố trí lao động sản xuất và phục vụ, quản lý tốt lao động, hạn chế đi lại, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông trong những ngày tết.
      - Các phòng ban, đội công trình quản lý người lao động về ngày công, thời gian làm việc, đi làm đúng giờ theo quy định của Công ty.
                                                                                               TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
                                                                                                                (đã ký)

                                                                                                           LÊ HỮU ĐIỀU

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35