Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Phòng tổ chức hành chính thông báo

Phòng tổ chức - hành chính công ty trân trọng thông báo đến các ông trưởng các phòng ban, giám đốc nhà máy, các ông đội trưởng đội công trình đăng ký lịch giao dịch năm 2012.

Vui lòng tải thông báo tại đây:        Download
Vui lòng gửi mẫu đăng ký tại đây: Download

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35