Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Phòng tổ chức hành chính thông báo

Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty thông báo danh sách mail liên hệ giữa Công ty và các đội công trình. Để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất đường dây thông tin giữa các đội và công ty đề nghị các đội đăng ký người quản lý mail của Công trình cùng số điện thoại của người đó để bộ phận văn thư liên hệ
Vui lòng tải thông báo và danh sách Mail tại đây: download

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35