Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Đại hội cổ đông thường niên 2022

Ngày 28 tháng 04 năm 2022, Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy LILAMA đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

 68dhcd20221

 Đại hội khai mạc từ 8:30 tại Trụ sở Công ty số 72E đường Hoàng Diệu, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình với sự tham dự của 19 cổ đông, sở hữu và đại diện 2.902.654 cổ phần, chiếm 88,89% vốn điều lệ.

Năm 2021 là một năm đầy thách thức đối với Công ty, khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm, tác động của dịch bệnh, việc đứt gãy chuỗi cung ứng, tăng giá nguyên vật liệu và thiếu hụt nguồn lực... đã phản ánh lên kết quả SXKD của đơn vị. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 cho thấy, doanh thu của công ty đạt thấp, lợi nhuận âm, tình hình tài chính hết sức khó khăn.

68dhcd20222

Ông Nguyễn Văn Triều Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị điều hành Đại hội

Đại hội đã thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận những tồn tại hạn chế và tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp, định hướng để đưa Công ty vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động, từng bước cải thiện hiệu quả SXKD trong thời gian tới. Trong đó, chủ yếu là tập trung vào công tác mở rộng thị trường; tổ chức thi công hiệu quả, tiết kiệm; đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn; cơ cấu lại các khoản nợ…

68cdbt20223

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, tích cực Đại hội đã thông qua báo cáo về kết sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; báo cáo của HĐQT, BKS và toàn bộ các nội dung trong chương trình nghị sự.

Đại hội bế mạc vào hồi 11:45 phút cùng ngày.

                                                ----- Truyền thông Lilama EMC -----

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35