Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Sáng ngày 27/4/2023, Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.  Đại hội được tổ chức tại Trụ sở Công ty với sự có mặt tham dự của 19 cổ đông, đại diện sở hữu hơn 53,5 % vốn điều lệ.

8

dhcd12023

        Ông Hoàng Thế Bình Tổng giám đốc trình bày báo cáo tại Đại hội

Năm 2022, thị trường lĩnh vực cơ khí trong nước thu hẹp, mức độ cạnh tranh ngày càng lớn; chính sách thắt chặt tiền tệ, lạm phát, biến động giá vật tư nguyên liệu… và những khó khăn từ chính nội tại Công ty đã tác động và phản ánh lên kết quả SXKD của đơn vị. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 cho thấy, doanh thu của công ty đạt thấp, lợi nhuận âm, tình hình tài chính hết sức khó khăn. Tuy vậy, tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV công ty đã đoàn kết, nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo dòng tiền, duy trì được sản xuất, cải thiện hiệu quả công tác mở rộng thì trường, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

88

dhcd20232

Ông Nguyễn Văn Triều Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội

Đại hội đã thảo luận và thông qua các mục tiêu, giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, trong đó phấn đấu thực hiện chỉ tiêu doanh thu đạt 180,2 tỷ đồng, tương đương 194,4 % so với thực hiện năm 2022 và lợi nhuận dương.

Đại hội xác định, năm 2023, hoạt động của Công ty sẽ tiếp tục khó khăn trong điều kiện tình hình tài chính chưa thể sớm được cải thiện. Tuy vậy, hoàn thành tốt các mục tiêu mà đại hội đề ra, năm 2023 sẽ là năm tạo đà để đưa công ty dần ổn định và cải thiện hiệu quả trong những năm tiếp theo.

88

dhcd20234

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao của các cổ đông tham dự.

                                                                    ------  Truyền thông LilamaEMC   ------

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35