Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Báo cáo tài chính Quý 3-2021

Vui lòng tải báo cáo và giải trình theo đường liên kết phía dưới.

(1) Báo cáo tài chính quý III/2021.

(2) Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35