Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021

Vui lòng tải báo cáo và giải trình theo đường liên kết phía dưới.

(1) Báo cáo tài chính quý IV/2021.

(2) Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35