Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

 

Vui lòng tải báo cáo văn bản giải trình theo đường liên kết phía dưới:

1. Báo cáo tài chính 2021

2. Giải trình BCTC 2021

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35