Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022

Vui lòng tải báo cáo và giải trình theo đường liên kết phía dưới.

(1) Báo cáo tài chính Q2/2022

(2) Giải trình LNST trong BCTC Quý 2/2022

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35