Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2022

Vui lòng tải báo cáo và giải trình theo đường liên kết phía dưới.

(1) Báo cáo tài chính

 (2) Văn bản giải trình

 

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35