Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016.

 

Trân trọng gửi tới quý cổ đông bản báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Báo cáo tài chính Quý 3/2016 và Giải trình chênh lệch LNST

Trân trọng gửi tới quý cổ đông bản báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 và bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2016
cialis pharmacie belgique

Trân trọng gửi tới quý cổ cialis pharmacie đông bản báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2016. 

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016

Trân trọng gửi tới quý cổ đông bản báo cáo tài chính quý 2 năm 2016. 

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

Trân trọng gửi tới quý cổ đông bản báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2016.

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35