Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016.

 

Trân trọng gửi tới quý cổ đông bản báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Báo cáo tài chính Quý 3/2016 và Giải trình chênh lệch LNST

Trân trọng gửi tới quý cổ đông bản báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 và bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2016
cialis pharmacie belgique

Trân trọng gửi tới quý cổ cialis pharmacie đông bản báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2016. 

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016

Trân trọng gửi tới quý cổ đông bản báo cáo tài chính quý 2 năm 2016. 

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

Trân trọng gửi tới quý cổ đông bản báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2016.

Báo cáo tài chính năm 2015

 Công ty CP cơ khí lắp máy Lilama trân trọng gửi tới quý cổ đông bản báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2015

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 và giải trình chênh lệch LNST

 

Báo cáo tài chính Quý III năm 2015

Báo cáo tài chính quý 3/2015 và giải trình chênh lệch LNST Quý 3/2015 so với cùng kỳ năm ngoái

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35