Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama trân trọng gửi tới quý cổ đông bản Báo cáo tài chính quý III của Công ty năm 2011.
Vui lòng tải báo cáo tại đây: Download

Báo cáo tài chính bán niên 2011

Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama trân trọng gửi tới quý cổ đông bản Báo cáo tài chính bán niên của Công ty năm 2011.
Vui lòng tải báo cáo tại đây: Download

Báo cáo tài chính quý II năm 2011
 

Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama trân trọng gửi tới quý cổ đông bản Báo cáo tài chính của Công ty Quý II năm 2011.
Vui lòng tải báo cáo tại đây: Download

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35