Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018 & GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2017

           Vui lòng tải báo cáo và giải trình theo đường link phía dưới.
               1. Báo cáo tài chính.

    2. Giải trình chênh lệch LNST 2018 so với cùng kỳ năm 2017

 

 

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35