Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội cổ đông 2020

Công ty CP cơ khí lắp máy Lilama(Lilamaemc) thông báo tới quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội cổ đông 2020.

Vui lòng tải thông báo đầy đủ tại đây: download

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35