Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Vui lòng tải thông báo đầy đủ theo đường liên kết phía dưới.

Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quàn trị (CTHĐQT)

Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc (TGĐ)

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc (TGĐ)

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35