Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Thay đổi nhân sự Tổng giám đốc từ 01/09/2021

(1)-Quyết định Miễn nhiệm TGĐ đối với ông Phạm Hồng Sơn

(2)-QĐ bổ nhiệm TGĐ đối với ông Hoàng Thế Bình

 

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35