Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Thông báo mời tham dự ĐHCĐ thường niên 2015

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

Thời gian: Từ 8:00 – 11:30, thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2015.
Địa điểm: Hội trường Tầng 7 - Khách sạn Non Nước – Phố 4, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Chi tiết quý cổ đông tải tại đây:

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35