Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Những hình ảnh chế tạo thiết bị xi măng Xuân Thành

Được công ty giao chế tạo và sản xuất các thiết bị của xi măng Xuân Thành; tập thể Kỹ sư, công nhân lao động tại Nhà máy chế tạo thiết bị kết cấu thép đang tập trung thi đua sản xuất tạo ra những sản phẩm tốt nhất để giao tới công trình đáp ứng tiến độ đề ra của dự án.

XT1 

Xt2

Xt3

xt4

Xt5

 xt6

 xt7

 xt8

Loading...

                                                                                    ------ Truyền thông Lilamaemc-----

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35