Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

LILAMAEMC – HỘI NGHỊ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CHUYÊN ĐỀ 2018

Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 7/2/2018 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình về tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sáng ngày 14/3/2018 toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ công ty CP cơ khí lắp máy Lilama đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ  học tập trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình.

 Học tập chuyên đề “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chủ đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng và thực hiện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp ủy, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chi Minh. Gắn việc học tập và triển khai thực hiện chuyên đề với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”

tthn20181

 Hình ảnh buổi học chuyên đề  trực tiếp qua truyền hình tại Công ty

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện chuyên đề được Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chủ đề năm 2018, sát với tình hình thực tiễn, phù hợp để thực hiện đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả ở công ty.           

                                          ----- Ban truyền thông Lilamaemc -----

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35