Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần năm 2018

Thực hiện Công văn số 1101-CV/TU ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình; Hướng dẫn số 21-HD/ĐU ngày 06/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần năm 2018.


chaoco20181

                                  Hình ảnh tại buổi lễ  

Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama đã triển khai thực hiện việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần năm 2018 nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và người lao động về ý thức của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty không ngừng học tập, tự nghiên cứu, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Công ty, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

-----  Ban truyền thông Lilamaemc -----

 

 

 

 

 

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35