Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA NINH BÌNH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Trong hai ngày 27, 28/5/2020, tại Khách Sạn Hoàng Sơn – Tp Ninh Bình, Đảng bộ Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thịnh Đức Tiền, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại biểu các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy khối và 70 đảng viên Đảng bộ về dự và thực hiện quyền của đảng viên tại Đại hội.

                                                                                                                                                                                    dhd20209y

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe Báo cáo chính trị của Đảng bộ; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015–2020; thảo luận, làm rõ những kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; đề xuất các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

99                                                                                                                                                                                                                                      dhd20202

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Triều – P.Bí thư Đảng bộ Tổng giám đốc trình bày báo cáo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Thịnh Đức Tiền đánh giá cao các thành tích mà Đảng bộ Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí đề nghị BCH Đảng bộ khóa mới cần nhanh chóng cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết, chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong đó tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc rằng Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, phát huy năng lực lãnh đạo, tích cực đổi mới, dám nghĩ dám làm, cùng chung tay xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

88                                                                                                                                                                                                                                      dhd20205

Ảnh: Bí Thư - CTHĐQT Lê Hữu Điều nhận lẵng hoa từ Đ/cThịnh Đức Tiền, Ủy viên BTV, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội;

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Nghị quyết, thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội./

88                                                                                                                                                                                                                                      dhd20204   

Ban chấp hành Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 -2025

Sau hai ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama lần thư XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, dân chủ, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của Công ty.

                           ----- Ban truyền thông Lilamaemc -----

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35