Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Đại hội cổ đông thường niên 2020

Ngày 5/6/2020 tại TP Ninh Bình, Công ty CP cơ khí lắp máy Lilama đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.  Đại hội có sự tham dự của các cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu tổng cộng 89,22% vốn điều lệ công ty.

88dhcd20202

88

Năm 2019, một số dự án gặp vướng mắc, giãn tiến độ như Nhiệt điện Long Phú 1, Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhiệt điện Thái Bình 2. Trong đó, đặc biệt là Nhiệt điện Long Phú 1 hiện đang tạm dừng thực hiện... đã tác động không nhỏ đến kết quả SXKD của Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama.

            Tuy vậy, Công ty cũng đã có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác thị trường để bù đắp thiếu hụt về doanh thu, tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Tại các dự án, tiến độ, chất lượng sản phẩm chế tạo và lắp đặt của LILAMA EMC đã đáp ứng được yêu cầu đề ra; năng lực thi công nói chung của Công ty được chủ đầu tư/khách hàng ghi nhận.

Ngoài ra, một số hợp đồng tại các dự án mới đã được ký kết và triển khai như Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Dây chuyền 3 Xi măng Xuân Thành... tạo tiền đề để Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD 2020.

88dhcd20201

Ông Nguyễn Văn Triều - TGĐ Trình bày báo cáo SXKD

Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, với tinh thần xây dựng cao của cổ đông. Đại hội tập trung thảo luận và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động, hoàn thành Kế hoạch SXKD trong thời gian tới.

88dhcd20204

Ông Lê Hữu Điều – Chủ tịch HĐQT thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã bầu ông Nguyễn Mạnh Dũng làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, thay cho ông Lê Hữu Điều xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời Bầu ông Lại Việt Tân làm kiểm soát viên thay cho ông Phạm Mạnh Đức xin từ nhiệm.

HĐQT khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó và quyết tâm cao để thực hiện thành công Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 đề ra.

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao của các cổ đông tham dự.

                                  ----- Ban truyền thông LilamaEMC -----

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35